PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
 • Logo ILGA Europe
 • Logo Open Society Foundations
 • Logo Velvyslanectví USA v Praze
 • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Přestože veškeré profesionální služby by měly být nabízeny otevřeně bez ohledu na gender, sexuální orientaci apod., lidé v nich pracující by měli usilovat o to, aby jim odlišná povaha lesbických, gay, bisexuálních a obecně neheterosexuálních vztahů a netradičních rodin byla dobře známá a aby si těchto vztahů vážili a respektovali jejich význam. Adresář uvádí ty odbornice a odborníky poskytující poradenské, terapeutické a podobné služby, kteří mají zkušenosti a odborné informace týkající se LGBT+ tematiky. PROUD není garantem odbornosti, pouze aktuálních kontaktních údajů. Své podněty, aktualizace, tipy, zkušenosti anebo žádosti o uvedení v seznamu pište na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

(zkratky viz dole) 

 

LGBT+ vyhledávač péče projektu Queer Geography: https://lgbt-zdravi.cz/ 

 

Brno

PhDr. Lenka Chalupníčková 

Psychologos – poradenství a terapie v centru Brna

Gorkého 11, 602 00 Brno

tel.: 777 936 243 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.psychologos.cz

poradenství a psychoterapie pro dospělé, děti, páry a rodiny K, I, P, R, D, S

 

Mgr. Jolana Novotná 

Klára pomáhá z.  s., tř. Kpt. Jaroše 1922/3, 628 00 Brno střed

tel.: :+420 607 877 075 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.klarapomaha.cz

odborné poradenství pro pozůstalé B, I, i v anglickém jazyce


Karlovarský kraj

Mgr. Zdeňka Albertiová a Mgr. Petra Písecká 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,

Palackého 8, Cheb 350 02

tel.: 731 549 171 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ss-po.cz

poradenství, psychoterapie a další B, I, P, R


Plzeň

Mgr. Dana Šedivá 

Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň

tel.: 774 899 336| This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://czap.cz/profil/userprofile/sedivad

poradenství a psychoterapie, doprovázení, seberozvoj, supervize K, I, P, R, D


Praha a Středočeský kraj

 

Mgr. et Mgr. Aleš Borecký

Horňátecká 19, Praha 8 Kobylisy

tel.: 604 531 984 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.soulgayte.cz

psychologické poradenství a psychoterapie K, I, P, R, S

 

Mgr. Pavel Jurníček

Korunní 90, Praha 10 – Vinohrady, 101 00

tel: 777 606 124 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.hodos.cz,  http://www.psycholog-jurnicek.cz/

Psychologické poradenství a psychoterapie K, I, P, S

  

Mgr. Jiří Procházka

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje - pracoviště Praha západ - východ, Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5

tel: +420 775 210 543 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

www.cpspsk.cz

psychologické poradenství v oblasti mezilidských vztahů a komunikace, gay/lesbická/bi/trans*gender tematika, polyamory a "neteradiční" vztahy B, I, P, R

 

Mgr. Magdaléna Skřivánková

Kandertova 1425/15, Praha 8 - Libeň

tel. 777 675 277 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.areafausta.cz

Poradenství v oblasti rozvodové, před a porozvodové, provázení soudním procesem, podpůrná psychoterapie zejména v oblasti týkající se partnerských vztahů a výchovy dětí. K, I, P, R, D

 

Mgr. Miroslav Šubrt

Odd. klinické psychologie, Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, Kladno

Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5 (soukromá praxe)

tel: 607 817 221 |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.miroslavsubrt.cz

Poskytuji psychologické poradenství a psychoterapii zaměřené na LGBT+ osoby (témata sebepřijetí, problematika coming outu, překonávání smutku a společenského stigmatu, nalezení vlastní genderové identity, ujasnění sexuální orientace). B/K, I, P

 

PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D.

Dukelských hrdinů 13, Praha 7

tel: 775 954 422 |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.psychoterapie-a-supervize.czpsychoterapie-a-supervize.cz

poradenství, psychoterapie a další K, I, P

 

MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM (nová klientela po osobní domluvě)

TH klinika s.r.o., Karlovo náměstí 3 (ve dvoře), 128 00 Praha 2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.thklinika.cz/petra-vrzackova/

práce individuální, párová, skupinová, s rodinou, s dětmi v oblasti sexuální orientace, identity a preference, sexuologické vyšetření, práce s rodinou a partnery/kami transgender osob, individuální a skupinová psychoterapie, podpůrné skupiny pro tras lidi, komunikace s dalšími odborníky v rámci diagnosticko-terapeutického procesu, B (pojišťovna, roční poplatek), I, P, R, S, D

Queer Trans Youth (English friendly práce s LGBT+ mládeží)

Glynis Hull-Rochelle (USA) se věnuje dramaterapii, používá také Neuro Affective Relational Model, verbální terapie zaměřené na tělo a léčení traumatu. Coby učitelka jógy a nového cirkusu Glynis čerpá z letitých zkušeností práce s tělem, pohybem a somatickými přístupy a věří v moudrost těla. Pracuje s LGBTQIA+ dětmi, dospívajícími a dospělými. Nepůsobí jako rodinná terapeutka, ale jako bývalá učitelka v Montessori škole získala bohaté zkušenosti s podporou rodičů. Díky tomu pracuje i s rodiči (nejen) LGBTQIA+ dětí, a to jak na jejich vlastním seberozvoji, tak na rozvíjení a udržování blízkých vztahů a otevřené komunikaci s dětmi, které se vydávají na cestu zkoumání genderu a/nebo sexuality. V roce 2016 spoluzaložila komunitní iniciativu Queer & Trans Youth na podporu LGBTQIA + dospívajících. Kromě rodné angličtiny hovoří plynně česky. Působí v Praze, nebo online.

777 867 930 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mládež a dospělí, rodiče, dramaterapie, pohybová/somatická práce, Neuro Affective Relational Model, AJ & ČJ, K

Laura Henderson (UK) se věnuje arteterapii a od roku 2003 žije v Praze. Zaměřuje se na individuální a skupinové terapie pro transgender a nebinární dospívající a dospělé a LGBTQIA komunitu. Laura se snaží napomoci klientům zažívat hlubší spojení se svým autentickým já, s ostatními a se světem. Laura dokončila dva akreditované kurzy arteterapie a dramaterapie a v současné době dokončuje kvalifikaci v technikách somatiky a pohybu. V roce 2016 spoluzaložila komunitní iniciativu Queer & Trans Youth na podporu LGBTQIA+ dospívajících. Kromě rodné angličtiny hovoří plynně česky. Působí v Praze nebo online.

777 309 571 Praha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mládež a dospělí, arteterapie, AJ & ČJ, K

Glynis offers drama therapy and embodied, trauma-focused talk therapy in English and Czech, for all ages. Laura offers embodied art therapy in English and Czech, for teens and adults. Together they established Queer & Trans Youth in 2016, a social and support group for LGBTQI+ youth 13-21 in the Czech Republic.


 

 Ústecký kraj

PhDr. Alena Dobišová

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, Palachova 18

tel. 416 738 084  | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.csplitomerice.cz

poradenství a terapie v oblasti mezilidských vztahů a komunikace  B, I, P, R

 

Zkratky:

Forma úhrady

 • B – bezplatně (zřizovatelem, pojišťovnou, grantem apod.)
 • K – klientem/kou

Konzultace

 • I – individuální 
 • P – párové
 • R – rodinné
 • S – skupinové
 • D – děti do 18 let

coming out:

S barvou ven (informace a online poradna)

pozůstalí:

Klára pomáhá (situace spojené s úmrtím blízké osoby nebo bytosti jako domácí zvíře, Mgr. Jolana Novotná v Brně)

právní:

In IUSTITIA (poradna pro oběti násilí z nenávisti)

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

rodiče a blízcí:

Spolu out

romská LGBT+ menšina:

ARA ART, z. s.

trans:

Trans*parent a TakyTrans (poradna a podpůrné skupiny pro trans dospělé, děti, rodiče a blízké), Queer Trans Youth (English friendly práce s LGBT+ mládeží); Rodiče a příbuzní trans lidí, Partneři a pertnerky

věřící:

Logos

zdraví:

Česká společnost AIDS pomoc (komplexní osobní a profesní poradenství v oblasti HIV)

 

 

 

 

 

LGBT+ a související organizace v ČR:

LGBT+ weby:

LGBT+ organizace v zahraničí:

 

FaLang translation system by Faboba