PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Sdružení PROUD organizovalo v rámci festivalu Mezipatra třídenní workshop (13.–15. listopadu 2011) pro LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transsexuální) organizace ze střední a východní Evropy. Cílem setkání byla výměna zkušeností a příprava akčních plánů pro zlepšování kvality života osob s jinou sexuální orientací či genderovou identitou v jednotlivých zúčastněných zemích. Některé ze zemí se musí potýkat se znemožňováním registrace organizací úřady, kriminalizací jakéhokoliv projevu homosexuality na veřejnosti (např. pokud se učitelé dozvědí, že je někdo homosexuální, může být vyloučen ze školy; samozřejmostí je zákaz veřejných akcí), nemožnost podstoupení transsexuální přeměny atd.

Poslanecká sněmovna 9. listopadu schválila návrh nového občanského zákoníku. Dle autorů má být moderním zákonem 21. století. Do záměru autorů však vstoupila politika, která autorům zákoníku znemožnila tuto ambici naplnit, a popřela nejen moderní trendy společnosti, ale také systematiku a logiku právního řádu.

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) je znepokojena tím, že občanský zákoník i nadále diskriminuje lesby, gaye a transsexuály, jelikož jim nepřiznává stejná lidská práva jako ostatním. Nelogicky opomíjí existenci právní úpravy registrovaného partnerství. Zákoník neřeší situaci dětí žijících ve stejnopohlavní rodině, kde z obou milujících rodičů uznává právně jen jednoho. Zamítá možnost podání žádosti o osvojení či pěstounství stejnopohlavními rodinami. Poslanecká sněmovna také schválila zákon o mezinárodním právu soukromém, který neuznává adopce dítěte českých stejnopohlavních párů v zahraničí. Pokud tedy např. Češka se svou partnerkou přijede do ČR, rodina se ocitne v právním vakuu, ve kterém bude dítě podle zákona zcela bez rodičů. Také požaduje ukončení manželství a sterilizaci osob, které procházejí již tak nelehkým procesem změny pohlaví, což je v rozporu s doporučením Komisaře pro lidská práva Rady Evropy.

Dnes, 18. května 2011, schválil Nečasův kabinet návrh nového občanského zákoníku. Ačkoli si tento dokument klade ambici být „obecným kodexem soukromého práva“, nepochopitelně zcela vynechává institut registrovaného partnerství. Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu považuje toto rozhodnutí za nesystémový krok, jelikož o soukromoprávní povaze registrovaného partnerství nelze pochybovat.

Ctíme svobodu slova a právo každého ve svobodné zemi vyjadřovat svobodně své názory. Svoboda jednotlivce však končí tam, kde začíná svoboda druhého. Ohrazujeme se proto proti výrokům vicekancléře Petra Hájka, které gaye a lesby, trans- a bisexuální osoby otevřeně ponižují. Zároveň vyjadřujeme hluboké znepokojení nad tím, že se prezident republiky od těchto výroků, které pod závojem „neutrálních“ slov nepřímo nabádají k nenávisti, nedistancoval.

U příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii a transfobii (17. května) zahajuje činnost nové občanské sdružení PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu). Základním východiskem PROUDu je přesvědčení, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech bez jakýchkoli rozdílů. Vizí PROUDu je společnost, ve které nejsou sexuální orientace a genderová identita rozhodující pro kvalitu života. U zrodu PROUDu stojí sdružení, která se zabývají danou oblastí (eLnadruhou, Gender Studies, Charlie, STUD Brno, Prague Pride) a mnoho jednotlivců, kteří podporují vizi a cíle sdružení.

FaLang translation system by Faboba