PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Téma budoucnosti dětí si zaslouží společenskou debatu a ta nesmí být založena na nepodložených nesmyslech. Naprostá většina odborníků, jak těch nejznámějších českých, tak zahraničních, se shoduje v jednom: výchova dvěma maminkami nebo dvěma tatínky nemá na dítě negativní vliv. Naopak, dítě můžou destabilizovat homofobní výroky na adresu jeho rodičů. Neodpírejme proto stovkám dětí stabilní rodinné prostředí a právo na oba rodiče jen proto, že nám to přijde nezvyklé.

Air Max

Gayové, lesby a jejich děti se stali terčem promyšleného útoku. Poslankyně Pavlína Nytrová (ČSSD) bez dostatku seriózních faktů rozšiřuje lži pod bezpečnou ochranou poslanecké imunity. Zdrojem, který si nikde neověřuje, jsou jí komentáře v diskuzích na internetu a pofidérní servery spojované s ruskou propagandou. Spojuje výchovu dětí v registrovaných párech s pedofilií a delikvencí mladistvých, aniž by spolu jakkoliv souvisely. I když jsou tyto nepravdy vyvráceny, jejich cílem je vzbudit strach a mnoho lidí si už nevzpomene, že to byla lež.

Společenská debata je potřebná, my ji vítáme a již dlouho se jí aktivně účastníme. Vysvětlujeme, poskytujeme ověřená fakta, opíráme se o zkušenosti stovek duhových rodin v České republice a názory desítek renomovaných odborníků a odborných společností doma i v zahraničí. Rádi v tom budeme pokračovat a s otevřenou myslí a pochopením vyslechneme lidi s jiným názorem.

Pokud se tradiční rodinou myslí rodina, ve které jsou rodiči maminka a tatínek, chceme zdůraznit, že takovou tradiční rodinu my zcela respektujeme, žádným způsobem na ni neútočíme a koneckonců většina z nás z ní také pochází.

Gayové a lesby měli, mají a budou mít děti. Nejsou neplodní a značná část z nich děti mít chce a může. Vychovávat je umí jako kdokoliv jiný. Děti často vychovávají se svým partnerem nebo partnerkou. Tento partner, který dítě vychovává, je ale v očích zákona v současné době spíš jen, s nadsázkou řečeno, dobrým spolubydlícím. V očích dětí i v tom, co dělá, je plnohodnotným rodičem. Novela zákona o registrovaném partnerství, která je teď projednávána v Poslanecké sněmovně, má umožnit, aby tento partner mohl dítě svého protějšku osvojit (tzv. přiosvojení). Nejedná se o adopce z ústavů. Cílem je především dát dětem jistotu stabilního rodinného prostředí, tedy posvětit zákonem již reálně existující a dobře fungující situaci, a dát oběma rodičům, kteří dítě vychovávají, stejné možnosti se o dítě starat. Oponenti této novely tak přímo a vědomě či nevědomě brání těmto dětemv tom, aby vyrůstaly ve stabilním a zákonem uznaném rodinném prostředí. Proč? Pouze proto, že jim to přijde zvláštní, že na to nejsou zvyklí, neboť přiosvojení má velkou podporu mezi veřejností i mezi politiky. Petici na podporu novely podepsalo přes 9000 lidí, předložilo ji 27 poslanců a poslankyň, podporuje ji 9 ministrů vlády.  Desítky osobností, odborníků i obyčejných lidí podporují přiosvojení a zapojily se do kampaně „Různé rodiny, stejná práva“ a na důkaz toho se vyfotily v tričku kampaně: http://www.stejnarodina.cz/foto-a-video.html. Výzkumy veřejného mínění stabilně ukazují, že 58 % české populace nemá problém s přiosvojením dítěte druhým partnerem.[1]

Dvě maminky nebo dva tatínkovénejsou horšími rodiči. Nepropadají víc alkoholu a ani nehodlají své vlastní děti zneužívat, jak se nám snaží namluvit paní Nytrová. Naprostá většina českých i světových uznávaných odborníků se shoduje na tom, že na děti nemá žádný negativní vliv to, že jej vychovávají dvě maminky nebo dva tatínkové. Jediným negativním vlivem jsou ti lidé, kteří na ně z toho důvodu útočí. Vyjádření odborníků k této tematice naleznete zde: http://www.stejnarodina.cz/stanoviska-odborniku.html.

Například prof.PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. (psycholog a sexuolog) k tomu říká: „Od  70.  let  ve  světě  proběhla  řada  výzkumů  týkajících  se  dětí,  které  vyrostly  v rodině jednopohlavních  párů.  Výzkumy  měly  jednoznačné  výsledky – u  dětí  nebylo  zjištěno  žádné  narušení  ani  z  hlediska sexuální  orientace,  identity,  neuroticismu  a  dokonce  ani  z  hlediska jejich postavení ve školním kolektivu.

Profesní komora sociálních pracovníků v ČR: „Dále  doporučujeme  k  řešení  situaci  párů  stejného  pohlaví  s  dětmi  z  předchozích  vztahů. Partneři  těchto  rodičů  nemohou  mít  k  dětem,  které  fakticky  vychovávají,  legální  vztah, a  nemohou  tak  přímo  zasahovat  v  každodenní  starosti  o  děti  (školní  prospěch,  zdravotní  stav  apod.). Nesouhlasíme  s  názorem,  že  existuje  pouze  jeden  rodinný  „správný“  model  a  ostatní nefungují. Přirozených variant výchovy dětí je mnoho (osamělý rodič, vícegenerační soužití,  nesezdané  páry,  páry  s  jedním  rodičem  dlouhodobě  žijícím  v  zahraničí  apod.)  a  žádný  z  modelů nevede automaticky dítě k patologickému vývoji nebo výrazné dysfunkci.

Výzkumy duhových rodin se dělají již od 80. let 20. století. Stovky případů prokazují, jak obyčejnými a dobrými rodiči páry stejného pohlaví jsou. Těch několik výzkumů, které hovoří o něčem jiném (vždy a ve všem se najdou odlišné názory), pracuje nejen s prokazatelně nevědeckou metodologií výzkumu, což bylo ve vědeckých kruzích ostře kritizováno, ale především „nezkoumají“ stejnopohlavní rodiny.  Mimo to jsou financovány z konzervativních křesťanských kruhů.

V České republice v tuto chvíli vyrůstá přes 1000 dětí v domácnostech se dvěma maminkami nebo dvěma tatínky (a lze se domnívat, že jich bude stále přibývat). Spolek PROUD (www.proudem.cz a www.stejnarodina.cz) zastupuje zájmy těchto rodin. Jsou to rodiny jako jakékoliv jiné. Až na to, že jednoho z rodičů, který dítě vychovává, zákon neuznává, a že těmto dětem Pavlína Nytrová vzkazuje, že jejich rodiče jsou opilci a pedofilové. Jak by se cítila Pavlína Nytrová, kdyby jejím dětem někdo říkal to samé?

Proti výrokům paní Nytrové se ohradilo mnoho politiků a političek napříč politickým spektrem. Děkujeme zejména panu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), ministrovi financí Andreji Babišovi (ANO), předsedovi poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi, předsedovi poslaneckého klubu ČSSD Romanu Sklenákovi a poslancům Jiřímu Zlatuškovi (ANO), Petrovi Gazdíkovi (TOP 09), Františkovi Adámkovi (ČSSD) nebo poslankyni Zuzce Bebarové Rujbrové (KSČM), a zejména jedné z předkladatelek předmětné novely Radce Maxové (ANO).

Paní Nytrová rozhodně nemluví za všechny křesťany na severní Moravě. Mě jako Ostravana, křesťana a gaye její lži urážejí,“ říká Radek Šoustal.

Přiosvojení je povoleno v téměř všech zemích západní Evropy, Severní a Jižní Ameriky, v Jihoafrické republice, některých částech Austrálie a na Novém Zélandu. Celkem ve více než 30 zemích světa. Zkušenosti z těchto zemí potvrzují a jsou základem pozitivních názorů odborníků.

Zeptejme se duhových rodin, jak se jim žije v Česku, zeptejme se odborníků a odbornic, co na to říkají. Neodpírejme dětem stabilní rodinné prostředí jen kvůli několika nepodloženým pomluvám!

Dne 18. 7. 2016 toto vyjádření společně vydávají:

- Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (PROUD) – organizace zabývající se právy gayů a leseb v České republice poskytující také akreditované vzdělávací semináře pro vyučující a sociální pracovníky
- Prague Pride z.s. – pořadatel LGBT festivalu a provozovatel poradny Sbarvouven.cz
- Logos Česká republika z.s. – ekumenické společenství věřících gayů a leseb a jejich blízkých
- Mezipatra z.s. – queer filmový festival, který uvádí filmy s nehetero-tematikou.
- OLLOVE  z.s. – olomoucká nezisková organizace věnující se pořádání kulturních, vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti LGBT+ tematiky, genderu a feminismu
- Charlie z.s. – LGBT spolek Univerzity Karlovy v Praze
- STUD Brno z.s. - organizace lidí s menšinovou orientací a jejich přátel

Celou tiskovou zprávu včetně potřebných kontaktů najdete v příloze. 

 

 

FaLang translation system by Faboba