PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

PRO rodičovství a adopce

Jsme PRO zlegalizování adopce biologického potomka partnera/ky a PRO legalizaci individuálních i společných adopcí stejnopohlavních párů v registrovaném partnerství.

PRO lepší vzdělávání

Jsme PRO příznivou atmosféru ve vzdělávacích institucích, kde homofobní a transfobní šikana či nepřátelskost (jak symbolická, tak i fyzická) bude nepřijatelná. Budeme prosazovat přítomnost témat spojených s lesbickou, gay, bisexuální a transsexuální skupinou na všech stupních a ve všech oblastech vzdělávání.

PRO šťastné dětství a dospívání

Jsme PRO neproblematický coming out (v rodině i v širším okolí).

PROTI násilí

Jsme PROTI jakémukoli násilí (fyzickému i psychickému), které má kořeny v homofobii či transfobii.

PRO manželství

Jsme PRO zrovnoprávnění partnerských vztahů a tedy dosažení legislativního stavu v ČR, kdy stejnopohlavní páry mohou uzavírat občanský sňatek totožný s institutem manželství různopohlavních párů. Jsme PRO uznání stejnopohlavních svazků za plnohodnotné vztahy rodinné povahy.

PRO vyvážený a rozmanitý mediální obraz

Jsme PRO posílení hlasu LGBT komunity a vytvoření nestereotypního obrazu v médiích.

PRO kvalitní stáří

Jsme PRO konec ignorování faktu, že v naší společnosti žije mnoho LGBT seniorů, kteří mohou čelit potížím v běžném životě způsobených strachem z nepřijetí okolím. Veřejně tato skupina téměř neexistuje.

PRO přátelské pracovní prostředí

Jsme PRO zajištění ochrany před diskriminací na pracovišti (rozšíření antidiskriminační legislativy o zákaz diskriminace na základě genderové identity, lepší vymahatelnost práva pro LGBT osoby, podpora a prosazování tzv. měkkých opatření mezi firmami a na úřadech – vzdělávání, pozitivní akce apod.).

FaLang translation system by Faboba