PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Dnes, 18. května 2011, schválil Nečasův kabinet návrh nového občanského zákoníku. Ačkoli si tento dokument klade ambici být „obecným kodexem soukromého práva“, nepochopitelně zcela vynechává institut registrovaného partnerství. Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu považuje toto rozhodnutí za nesystémový krok, jelikož o soukromoprávní povaze registrovaného partnerství nelze pochybovat.

TZ 18. 5. 2011

Institut registrovaného partnerství je od roku 2006 součástí českého právního řádu. Má-li být občanský zákoník obecným kodexem soukromého práva, je vyčlenění registrovaného partnerství mimo něj z odborného hlediska nesmyslné. Pro zahrnutí registrovaného partnerství do nového občanského zákoníku přitom hovoří řada důvodů. Registrované partnerství je silně provázané s řadou institutů občanského práva, např. s ochranou osobnosti, nájemním bydlením, děděním nebo s pojmem osoby blízké, a proto vyčlenění registrovaného partnerství mimo zákoník bude zbytečně činit právní řád nepřehledným. Vypuštění registrovaného partnerství z osnovy znamená kromě toho i pokračování nedostupnosti velmi potřebného institutu společného jmění pro registrované partnery.

“Moderní zákoník, psaný pro řadu desetiletí, by měl odrážet platný právní stav a neignorovat existenci registrovaného partnerství v platném právu České republiky. Rozhodnutí ponechat registrované partnerství mimo občanský zákoník, je rozhodnutím čistě politickým, které není podložené žádnými odbornými argumenty“, komentuje jednatelka Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu Mgr. Martina Štěpánková.

Autoři občanského zákoníku se začleněním institutu registrovaného partnerství počítali, a to pod počeštěným názvem „zapsané partnerství“, o čemž svědčí předcházející návrhy. V důvodové zprávě k návrhu občanského zákoníku z června 2008 (na str. 209-210) se uvádí: „I když zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a změně některých souvisejících zákonů, nabídl homosexuálně orientovaným občanům ČR určitou institucionalizaci jejich vztahů, stále nelze říct, že by bylo vytvořeno takové právní prostředí, jaké je v intencích Protokolu č. 12 – dodatku k Evropské úmluvě o lidských právech, kde se výslovně zakazuje (kromě jiného) diskriminace osob z důvodů pohlaví (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ETS no. 177). Je cílem a smyslem zde navrhovaných ustanovení takové právní prostředí nastolit, zejména pokud jde o některé aspekty statusové roviny a pokud jde o majetkovou rovinu vzájemných vztahů dvou osob stejného pohlaví. Odráží se to v některých doplněních a některých změnách platné právní úpravy. Určitá proměna platného právního stavu je vyvolána rovněž potřebou zařadit právní úpravu vztahů osob stejného pohlaví do občanského zákoníku jakožto kodexu upravujícího veškeré statusové právo.“

Vynechání institutu registrovaného partnerství z občanského zákoníku Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu se znepokojením vnímá jako nesystémové politické rozhodnutí, které tento institut symbolicky devalvuje.

FaLang translation system by Faboba