PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Ve středu 27. 1. 2016 proběhla v Galerii Langhans v Praze tisková konference k prezentaci výstupů z projektu České školy pod lupou: národní výzkum o přítomnosti homofobie a transfobie na školách. Projekt vedl PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu) za podpory ILGA-Europe a ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Centrem kulturálních, mediálních a komunikačních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum homofobie a transfobie na školách byl svým zaměřením na školní prostředí v České republice jedinečný a navázal na již realizované výzkumy společenské diskriminace a homofobního obtěžování (více například PhDr. Olga Pechová, Ph.D.: Diskriminace na základě sexuální orientace). 

Air Jordan 1 Retro High OG 'Rust Pink' 861428-101 For Sale

IMG 20160127 103858Výzkum probíhal od března do prosince roku 2015 a zahrnoval dvě části – kvantitativní a kvalitativní. V rámci kvantitativní části byl sestaven online dotazník (na serveru surveymonkey.com) určený žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol, všech ročníků středních škol a těm, kteří jsou po vystudování střední školy nejdéle jeden rok. Dotazník obsahoval 29 otázek mapujících v jednom segmentu postoje žáků a žákyň ke svým vrstevníkům s (domnělou) „menšinovou“ či nekonformní sexuální a/nebo genderovou identitou a v dalším jejich zkušenosti s homofobií a transfobií v prostředí školy. Druhá část výzkumného projektu se orientuje na rozhovory s vyučujícími středních a základních škol. Rozhovory se týkaly témat, jakými jsou například LGBTQ studující ve škole, jejich postavení v kolektivu, coming out, zahrnutí informací o různých sexuálních a genderových identitách ve výuce a kurikulu, prevence homofobní šikany atd. Výstupy mohou sloužit jako podklad pro návrhy změn a doporučení, jak nejlépe přispívat k bezpečnějšímu klimatu ve škole. Dotazník vyplnilo 1314 respondentů/ek z různých typů škol (ZŠ, SOŠ, gymnázium, SOU a OU) a různých krajůČeské republiky. Výzkumných polostrukturovaných rozhovorů bylo provedeno 20 s vyučujícími, školními metodiky/čkami prevence a školními psychology/žkami v rámci několika měst České republiky. V přílohách naleznete zkrácené verze výstupů i prezentaci Mgr. Zdenky Burešové. Připojen je i výstup z celostátní konference MŠMT, MLPRPaL a PROUDu „Homofobie a transfobie jako téma pro českou školu“, konané na MŠMT 30. 10. 2014. 

Jednotlivé fáze výzkumu:

- vytvoření online dotazníku  (podíleli se: Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Sloboda, Mgr. Lada Hajdíková a Mgr. Vítězslav Slíva)

- sběr dat prostřednictvím online dotazníkového šetření (skrze facebook, google, oslovování konkrétních škol)

- realizace rozhovorů s vyučujícími (podíleli se: Mgr. Vítězslav Slíva, Mgr. Nina Fárová, Mgr. Monika Bartošová a Mgr. Lada Hajdíková)

- kvantitativní obsahová analýza dotazníků (analyzovala Mgr. Zdenka Burešová)

- kvalitativní obsahová analýza rozhovorů (analyzoval Mgr. Vítězslav Slíva)

 

V panelu na tiskové konferenci vystoupili:

-       Mgr. Zdeněk Sloboda, jednatel platformy PROUD

-       Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

-       Mgr. Vítězslav Slíva, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze – analýza rozhovorů s vyučujícími

-       Mgr. Zdenka Burešová, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – analýza online dotazníků

-       Mgr. Lada Hajdíková, koordinátorka projektu

 

 

FaLang translation system by Faboba