PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

V ůterý 29. 3. 2016 proběhla tisková konference k příležitosti ukončení projektu Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. Neviditelné menšiny – zviditelnění problematiky LGBT mládeže, rodin a seniorů. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Projekt trval 12 měsíců, od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. Partner projektu: LLH Bergen og Hordaland, Norsko.

Supreme

IMG 20160329 112033

OBSAH PROJEKTU: 

● Mediální a PR aktivity, vč. vytvoření portfolia ilustračních fotek pro média s tématikou LGBT lidí.

● Duhová školení – pro sociální pracovníky/pracovnice; pilotní školení učitelů/ek; akreditace (u MPSV, resp. MŠMT/NIDV).

● Duhové semináře na SŠ a ZŠ; zcitlivující a rodičovské Duhové semináře (oborové SOŠ, VOŠ a VŠ); online metodiky pro vyučující.

● Výzkum situace LGBT seniorů a připravenost rezidentní péče a institucí zabývající se tématem.

>>> RODIČOVSTVÍ

Je třeba zviditelnit stejnopohlavní rodiny (jsou jich v ČR již teď stovky) a srovnat jejich práva s různopohlavními páry. Klíčový je nejlepší zájem dítěte. 

Poslední data CVVM (květen 2015):
– 74% pro reg. partnerství, 49 % pro manželství (47 % proti)
– adopce dítěte partnera/ky 59 % pro (33 % proti)
– adopce z institucionální péče 44 % pro (49 % proti)

Více na www.stejnarodina.cz

>>> DOSPÍVÁNÍ

Latence homofobních projevů; děti a dospívající jako citlivá a riziková skupina; nutná dlouhodobá a systematická práce.

Data z předchozích realizovaných seminářů:
– roky 2013–2014; 1141 platných evaluačních dotazníků; 45 % vzorku chlapci, 55 % dívky, s průměrným věkem 16,9 roku; selektivní (nereprezentativní) vzorek škol
– 70 % uvedlo, že se naučilo něco nového; po semináři se postoj změnil u 20 % studujících
– polovina vyjádřila pozitivní postoj k LGBT lidem, dalších 40 % neutrální

  • PŘESTO: pro 22,5 % chlapců (ale jen 3 % dívek) by byl gay spolužák problém, pro 11,6 % děvčat (ale jen 6 % chlapců) lesbická spolužačka;
  • trans spolužák/spolužačka by byl problém pro 42 % studujících, více pro chlapce, těm by více vadil i bisexuální spolužák (méně spolužačka).

Více na www.duhoveseminare.cz

>>> SENIOŘI/SENIORKY

Nezmapovaná oblast; indicie ze zahraničních výzkumů o možné problémovosti (absence sociálních sítí; problémy u rezidentní péče – necitlivost a nepochopení personálu a ostatních klientů/ek (problém coming-outu); otázka specifické české (post-socialistické) zkušenosti. 

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

 Vzdělávací část
Duhové semináře – bylo proškoleno 1200 žáků a žákyň SŠ,  ZŠ a gymnázií po celých Čechách – na témata týkající se homofobie, šikany, historie LGBT lidí, problematiky norem, předsudků atd. Pro žáky vznikl tématický komiks. Na  SOŠ, VOŠ a VŠ bylo proškoleno více než 100 studentů a studentek, kteří se připravují na práci sociálních pracovníků. Pro ně byl vypracován studijní materiál, ve kterém jsou seznámeni s celou šíří témat z LGBT problematiky od všeobecných pojmů, přes problematiku rodičovství a legislativy, až k částem týkajícím se specificky LGBT osob a sociální práce.
Duhová školeníu MPSV byl akreditován  kurz pro sociální pracovníky a pracovnice „Úvod do problematiky LGBT osob a sociální práce“, během projektového roku proběhly čtyři pilotní semináře jak v Čechách, tak na Moravě, jak pro pracovníky úřadů, tak pracovníky z neziskového sektoru.
Vznikla brožura pro pedagogické a výchovné pracovníky, kde jsou shrnuty základní informace o problematice LGBT osob, představeny možnosti práce se žáky v dané problematice, nastíněny příklady krizových situací a jejich řešení. Proběhl jedno pilotní Duhové školení pro pedagogy.
Byla podána akreditace na MŠMT právě na seminář pro pedagogické a výchovné pracovníky, kterou podpořila Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání ČOSIV).

 Senioři
– Samostatný výzkum na téma LGBT senioři a LGBT friendly sociální a zdravotní péče v ČR. Brožura z výzkumu je k dispozici zde.

● Oslovení veřejnosti
– Dvě veřejné debaty podPROUDem, jedna na téma LGBT rodičovství v červnu 2015, druhá v březnu 2016 na téma LGBT senioři/seniorky. Více informací na  stránce https://www.facebook.com/podproudem/
– Organizace se během roku zapojila do lobby aktivit týkajících se rodičovství stejnopohlavních párů atd.
– Medializace tématu duhových rodin v tisku, rozhlasu a televizi. Šiření tématu LGBT osob i přes FB stránky stejná rodina a proudem a weby stejnarodina.cz, proudem.cz a beproud.cz.

● Rozvoj organizace
– Spolu s partnerskou LGBT organizací z Norska LHH Bergen og Hordaland se uskutečnily dva workshopy, jeden v červnu 2016 v ČR, jeden v únoru 2016 v Norsku. Jejichž tématem byly možnosti rozvoje organizace PROUD. 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

logo_NROS.png

 

 

FaLang translation system by Faboba